Untoxin rengör organismen tack vare en blandning av näringsämnen som bland annat de väsentligaste vitaminerna och mineralerna. Det främjar bantning, tillför energi och förbättrar sinnestämmningen. Untoxin motverkar förstoppningar och andra magproblem.

Syftet av ingredienserna som Untoxin innehåller är att transportera långkedjiga fetsyror till mitokondrier. Inuti mitokondrierna tar plats energiomvandlingsprocesser som leder till att fett omvandlas till energi.

När tiden går kan föroreningarna som andas in med luften och som konsumeras med kosten ansamlas i kroppen. Föroreningarna binder ihop sig med kemiska substanser som produceras vid stress och oregelbunden sömn. Untoxin binder ner dessa toxiner på molekulärnivån och hjälper organismen att avlägsna dem genom det endokrina systemet.

Ämnesomsättningens slaggprodukter avlägsnas genom tjocktarmen i form av avföring. Under årens lopp ansamlar sig exkrementrester väldigt ofta i tarmpassagens vikningar. Dessa avlagringar kan med tiden förvandlas till fekalom. När en del av tjocktarmen fylls med sådana förhårdnade rester, slutar organet att ta upp energi och dess funktioner stadigt försämras. Blodet som flödar från den förorenade tjocktarmen kontaminerar hela organismen. Dessutom fyller fekalomet tarmen och minskar dess passage och öppenhet. I sådana fall blir operationen där man genomför en kirurgisk borttagning av tjocktarmens tilltäppta del ofrånkomlig. Om levern inte lyckas att neutralisera överskottet av toxiner som flödar från tjocktarmen, då for blodet dem till alla andra organ där de koncentreras. Just på detta sätt uppkommer olika sorts hudutslag, akne och eksem – huden ger tydliga tecken på föroreningen som pågår. Toxiner, som strömmar från tjocktarmen och ansamlar sig på venväggarna, bildar åder. De som fastnar på artären orsakar gikt. Denna process kan även leda till skleros och toxiner som ansamlas i kroppens celler höjer betydligt risken för cancer. Den omsorgsfullt framtagna Untoxin-formeln skyddar tjocktarmen från den farliga toxinansamlingsporcessen och förbättrar dess funktioner samt motverkar bildning av fekalom och helkroppsförgiftning. Tack vare preparatets unika formel kan vi nu effektivt motverka den negativa påverkan som föroreningar har på vår kropp och sköta om dess hälsotillstånd inifrån, på en väldigt djup nivå.


Det är just Untoxin som kan med varje dag betydligt förbättra din sinnesstämning och garantera dig en djupare sömn och öka din koncentrationsförmåga. För dig betyder det mer energi som höjer din aktivitet och kreativitet. Du kommer uppnå ännu bättre effekter om medlet blir till en del av din hälsosam livsstil som du grundar på en välbalanserad diet och regelbundna träningar!


Läs mer»

Untoxin höjer även kroppens förmåga att uthärda stress och virus samt minskar allergi. Det rengör tjocktarmen från ansamlade toxiska exkrementer och förhindrar dem från att ansamla sig på nytt. Dessutom rensar det och detoxifierar hela din organism genom att avlägsna tungmetaller som bly, kvicksilver och andra giftämnen.

Läs mer»
gwarancja