Untoxin är en blandning av ingredienser som sammanfogar i sig en mängd botande egenskaper med en naturlig metabolisk inverkan i en och enkel tablett.

Örtkomponenterna underlättar tillgodogörande av Untoxin i blodcirkulationen samtidigt som probiotiska elementen binder ner toxiner för att kunna sedan lätt föra ut dem genom det endokrina systemet. Preparatets beståndsdelar reglerar tarmfunktionen och avlägsnar giftämnen från levern, njurarna och andra organ. Untoxin hjälper även i behandling av allergi och att bekämpa skadliga virus och bakterier i magtarmkanalen.

Det var nobelpristagaren Eli Metchnikoff som i början av tjugonde århundradet upptäckte probiotika. Han var professor vid Pasteurinstitutet i Paris. Hans undersökningar visade att åldrandet, föroreningar som kommer från kost, luft och andra källor leder till en ansamling av skadliga toxiner i tarmarna. Enligt Metchnikoff leder toxinerna till ”tarmsjälvförgiftning”. Untoxin binder ner farliga mikroorganismer och stödjer den metaboliska processen av slaggutrensning.

Det finns många produkter på marknaden som sägs ha en stödjande verkan på kroppens avgiftningssystem men Untoxin är verkligen unikt. Dess ingredienser genomgick en noggrann selektion och sammansattes i en alldeles särskild tillverkningsprocess.

Tack vare engagemanget av de bästa biokemisterna och den patenterade formeln fick vi ett medel med den maximala probiotiska verkningsgraden som stimulerar slaggutrensning. Denna process stärker effektivt den naturella metaboliska funktionen av ditt endokrina system och samtidigt är skonsam mot din mage. Untoxin är ett resultat av långa undersökningar som syftade i att förbättra ditt liv och stödja din hälsa inifrån. Untoxin garanterar snabba hälsofrämjande effekter när det används i enlighet med anvisningarna.

Vårt 6-månadersprogram garanterar
de lägsta priserna, kostnadsfria extraprodukter och en tillräckligt stor mängd av Untoxin för att bibehålla din organism i full renhet under hela 6 månader!